MENI

2. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

21.2.2007. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Верификација  записника са 1. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о ПДВ-у (предлагач: посланик Момчило Новаковић);
  3. Разматрање Извјештаја о финансијском пословању  ЈП НИО „Службени лист БиХ“ за 2005. са Извјештајем Канцеларије  за ревизију о ревизији пословања ЈП НИО „Службени лист БиХ“ (предлагачи: ЈП НИО „Службени лист БиХ“, Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији институција БиХ за 2005. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  5. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2005. (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  6. Разматрање Оријентационог радног плана Комисије за финансије и буџет за 2007.годину;
  7. Текућа питања.