MENI

2. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

21.2.2007. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 1. sjednice Komisije za financije i proračun;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u (predlagatelj: zastupnik Momčilo Novaković);
  3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju  JP NIO „Službeni list BiH“ za 2005. sa Izvješćem Ureda za reviziju o reviziji poslovanja JP NIO „Službeni list BiH“ (predlagatelji: JP NIO „Službeni list BiH“, Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH);
  4. Razmatranje Izvješća o reviziji institucija BiH za 2005. (sačinitelj: Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH);
  5. Razmatranje Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2005. (sačinitelj: Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH);
  6. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za finansije i proračun za 2007.;
  7. Tekuća pitanja.