MENI

48. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

31.8.2010 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Komisije,
  2. Realizacija zaključaka  46. sjednice Komisije – razmatranje Inicijative Slavka Jovičića broj:o1-50-3-687/10 od 19.05.2010. godine, radi dostavljanja mišljenja  Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH,
  3. Realizacija zaključka 47. sjednice Komisije povodom predstavke Veterinarske komore Federacije BiH broj: 01/3-50-2-553/10 od 14.4.2010. godine,
  4. Tekuća pitanja.