MENI

45. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

11.5.2010 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Izvozno kreditne agencije (IGA) Bosne i Hercegovine za 2009. godinu,  broj:01,02-50-3-514/10 od 1.4.2010., radi dostavljanja Mišljenja Predstavničkom domu,
 3. Tekuća pitanja:
  a) Prijedlog  Komisije Kolegiju PD  za obustavljanje zakonodavnog postupka  o
  prijedlozima zakona o izmjenama  Zakona o carinskoj tarifi BiH iz 2007. godine,
  b)  Upoznavanje s predstavkom Veterinarske komore FBiH broj:01/3-50-1-3-533/ od
  14.4.2010.,  upućene Komisiji u vezi dosljedne primjene odredbi Zakona o
  veterinarstvu Bosne i Hercegovine.