MENI

44. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

30.3.2010 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2009. godinu,  o aktivnostima iz djelokruga:
    a) Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH,
    b) Ureda za veterinarstvo BiH,
    c) Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, i
    d) Agencije za nadzor na d tržištem BiH.