MENI

43. sjednica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine

2.3.2010. 9:30 Plava dvorana

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika  41. i 42. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH, temeljem članka 110. Poslovnika Zastupničkog doma, radi dostavljanja Izvješća  Zastupničkom  domu,
  3. Tekuća pitanja:
    a) upoznavanje s predstavkom  Udruženja  poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, broj:01/3-50-2-319/10 od 16. 2. 2010.