MENI

43. сједницa Комисије за спољну трговину и царине

2.3.2010. 09.30 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 41. 42. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Предлога закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, на основу члана 110. Пословника Представничког дома, ради достављања Извјештаја Представничком дому,
  3. Текућа питања:
    а) упознавање са преставком Удружења пољопривредника у Босни и Херцеговини, брoj: 01/3-50-2-319/10 од 16.02.2010. године.