MENI

09. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

30.1.2008. сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 6. и 7. сједнице Заједничке комисије за административне послове Босне и Херцеговине;
 2. Верификација пречишћеног текста Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ;
 3. Информација о испуњавању услова за одлазак у пензију, број: 03-34-1-115/08 од 24.01.2008. године;
 4. Верификација пречишћеног текста Правилника о платама и накнадама запослених у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ;
 5. Разматрање Захтјева предсједавајућег Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику, број: 03/6-05-574/07 од 21.1.2008. године;
 6. Разматрање Закључка Колегијума Дома народа, број: 02-50-1-24-9-2/08, од 15.1.2008. године;
 7. Разматрање Дописа Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-3-62-1/07 од 27.12.2007. године;
 8. Разматрање Дописа Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-02-4-40/07 од 10.1.2008. године;
 9. Разматрање Дописа Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-1-20-40/08 од 10.1.2008. године;
 10. Утврђивање потребе Заједничке комисије за административне послове за радним простором;
 11. Договор у вези с израдом извјештаја о раду Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 12. Договор у вези с израдом плана рада Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.