MENI

35. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

27.7.2010 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, broj: 01,02,03-16-1-737-1/10, od 17.6.2010.;
  3. Razmatranje Kriterija, broj: 03-50-1-25-71,10/10, od 25.5.2010., za otkazivanje putovanja prema Okvirnom sporazumu, broj: 03/11-34-3-383/09, od 5.5.2010.;
  4. Razmatranje Kriterija za korištenje parking-mjesta u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-3-166/10, od 24.2.2010.;
  5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 01,03,03/11-05-95/10, od 25.5.2010., za odobravanje plaćanja upotrebe vlastitog vozila i dodatnih dnevnica;
  6. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa službenim putovanjima u BiH, broj: 01,02,03,03/a-50-3-778/10, od 14.6.2010.