MENI

09. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

30.1.2008. sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 6. i 7. sjednice Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Verifikacija Pročišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 3. Informacija o ispunjavanju uvjeta za odlazak u mirovinu, broj: 03-34-1-115/08 od 24.1.2008. godine;
 4. Verifikacija pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH;
 5. Razmatranje Zahtjeva predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku, broj: 03/6-05-574/07 od 21.1.2008. godine;
 6. Razmatranje Zaključka Kolegija Doma naroda, broj: 02-50-1-24-9-2/08 od 15.1.2008. godine;
 7. Razmatranje Dopisa Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-3-62-1/07 od 27.12.2007. godine;
 8. Razmatranje Dopisa Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-4-40/07 od 10.1.2008. godine;
 9. Razmatranje Dopisa Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-20-40/08 od 10.1.2008. godine;
 10. Utvrđivanje potrebnog radnog orostora za Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove za radnim prostorom;
 11. Dogovor o izradi Izvješća o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 12. Dogovor o izradi Radnog plana Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.