MENI

38. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

29.10.2010 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Verificiranje Prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009.;
  3. Verificiranje Prečišćenog teksta Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007.;
  4. Davanje ovlaštenja predsjedavajućem Zajedničke komisije za administrativne poslove da potpiše Zapisnik ove sjednice.