MENI

37. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

21.10.2010 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-20/10, od 2.9.2010., za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti člana uže porodice;
 3. Razmatranje Zahtjeva, broj: 02,03-16-3-19/10, od 1.9.2010., za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 4. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-21/10, od 14.10.2010., za dodjelu jednokratne novčane pomoći zbog smrti člana uže porodice;
 5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-32-1124/10, od 11.10.2010., za penzionisanje;
 6. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-1125/10, od 11.10.2010., za otpremninu zbog penzionisanja;
 7. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-34-1126/10, od 12.10.2010., za prestanak radnopravnog statusa u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 8. Razmatranje Žalbe, broj: 03/5-16-3-996-4/10, od 12.10.2010., zbog onemogućavanja ostvarivanja prava utvrđenih odlukom Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH;
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava na nakandu za rad u Nezavisnoj komisiji za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, te naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice za 2010. i 2011. godinu;
 10. Donošenje Odluke o odobrenju planiranih rashoda Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2011. godinu;
 11. Razmatranje Prijedloga nove odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 12. Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-7-251/06, od 6.4.2006.;
 13. Razmatranje Prijedloga novog pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, telefonskih usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 14. Razmatranje Nacrta izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove za period 2006./2010.;
 15. Davanje ovlaštenja predsjedavajućem Zajedničke komisije za administrativne poslove da potpiše Zapisnik ove sjednice.