MENI

07. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

13.12.2007 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje odluka donesenih po Zaključku Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-2a-6/07 od 4.9.2007. godine;
 2. Razmatranje devetomjesečnog finansijskog izvještaja za period od 1.1. do 30.9.2007. godine;
       a) Davanje saglasnosti o prestrukturiranju rashoda.
 3. Donošenje Odluke o prestanku prava na naknadu plaće Aljoši Čampari, zbog privremenog obavljanja poslova sekretara Doma naroda;
 4. Razmatranje zahtjeva poslanika Snježane Rajilić, broj: 01-34-7-1290/07, od 24.9.2007. godine;
 5. Razmatranje zahtjeva delegata Ive Mire Jovića, broj: 03/5-34-7-1549/07, od 27.10.2007. godine;
 6. Razmatranje zahtjeva delegata Dušanke Majkić, broj: 02-34-7-1350/07, od 8.10.2007. godine;
 7. Razmatranje zahtjeva poslanika Azre Alajbegović, 01-16-3-1247/07 od 17.9.2007. godine;
 8. Razmatranje zahtjeva poslanika Slavka Matića, broj: 03/5-34-2-1446/07, od 1.11.2007. godine;
 9. Razmatranje Molbe bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03/6-50-3-62-1/07, od 18.9.2007. godine;
 10. Obavještenje poslanika Huseina Nanića o položenom kursu engleskog jezika;
 11. Obavještenje poslanika Slavka Matića o položenom kursu engleskog jezika;
 12. Usvajanje Zapisnika sa sastanka Zajedničke komisije, održanog 20.9.2007. godine;
 13. Informacija o dostavi akata nosilaca pravosudnih dužnosti i Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika.