MENI

07. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

13.12.2007. сала 2/I

Дневни ред:


 1. Верификовање одлука донесених по Закључку Заједничке комисије, број: 03/5-50-1-17-2а-6/07 од 04.09.2007. године;
 2. Разматрање деветомјесечног финансијског извјештаја за период од 01.01. до 30.09.2007. године;
  а) Давање сaгласности о преструктурирању расхода.
 3. Доношење Одлуке о престанку права на накнаду плате Аљоши Чампари, због привременог обављања послова секретара Дома народа;
 4. Разматрање Захтјева посланика Сњежане Рајилић, број: 01-34-7-1290/07 од 24.09.2007. године;
 5. Разматрање захтјева делегата Иве Мире Јовића, број: 03/5-34-7-1549/07, од 27.10.2007. године;
 6. Разматрање Захтјева делегата Душанке Мајкић, број: 02-34-7-1350/07 од 08.10.2007. године;
 7. Разматрање Захтјева посланика Азре Алајбеговић, 01-16-3-1247/07 од 17.09.2007. године;
 8. Разматрање Захтјева посланика Славка Матића, број: 03/5-34-2-1446/07 од 01.11.2007. године;
 9. Разматрање Молбе бившег посланика др Сеада Авдића, број: 03/6-50-3-62-1/07, од 18.9.2007. године;
 10. Обавјештење посланика Хусеина Нанића о положеном курсу енглеског језика;
 11. Обавјештење посланика Славка Матића о положеном курсу енглеског језика;
 12. Усвајање Записника са састанка Заједничке комисије, одржаног 20.9.2007. године;
 13. Информација о достављању аката носилаца правосудних функција и Самосталног синдиката државних и полицијских службеника.