MENI

07. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

13.12.2007. sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje odluka donesenih po Zaključku Zajedničkog povjerenstva, broj: 03/5-50-1-17-2a-6/07 od 4.9.2007. godine;
 2. Razmatranje Devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2007. godine;
       a) Davanje suglasnosti o prestrukturiranju rashoda.
 3. Donošenje Odluke o prestanku prava na naknadu plaće Aljoši Čampari zbog privremenog obavljanja poslova tajnika Doma naroda;
 4. Razmatranje Zahtjeva zastupnice Snježane Rajilić, broj: 01-34-7-1290/07 od 24.9.2007. godine;
 5. Razmatranje zahtjeva izaslanika Ive Mire Jovića, broj: 03/5-34-7-1549/07, od 27.10.2007. godine;
 6. Razmatranje Zahtjeva izaslanice Dušanke Majkić, broj: 02-34-7-1350/07 od 8.10.2007. godine;
 7. Razmatranje Zahtjeva zastupnice Azre Alajbegović, 01-16-3-1247/07 od 17.9.2007. godine;
 8. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Slavka Matića, broj: 03/5-34-2-1446/07 od 1.11.2007. godine;
 9. Razmatranje Zamolbe bivšeg zastupnika dr. Seada Avdića, broj: 03/6-50-3-62-1/07, od 18.9.2007. godine;
 10. Obavijest zastupnika Huseina Nanića o položenom tečaju engleskog jezika;
 11. Obavijest zastupnika Slavka Matića o položenom tečaju engleskog jezika;
 12. Usvajanje Zapisnika sa sastanka Zajedničkog povjerenstva održanog 20.9.2007. godine;
 13. Informacija o dostavi akata nositelja pravosudnih dužnosti i Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika.