MENI

Комисија за остваривање равноправности полова

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Зорић, Винко
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Шаин, Весна
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Јамакосмановић, Сеад
ЧЛАНОВИ: Долић, Рифат
Гењац, Халид
Кадрић, Ремзија
Малић, Мирјана
Заимовић - Узуновић, Нермина
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за остваривање равноправности полова разматра питања која се односе на: питања у вези са остваривањем равноправности полова у БиХ – посебно у вези са унапређивањем статуса жена у Босни и Херцеговини; подстицање активности у институцијама БиХ на спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације (Четврта свјетска конференција о женама, 1995) у 12 критичких сфера; подстицање и координацију активности са ентитетским парламентима и Скупштином Брчко дистрикта на унапређивању статуса жена и спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације; разматрање предложених закона и других прописа са становишта равноправности полова и спречавања дискриминације жена; разматрање приједлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на остваривање равноправности полова и спровођење Платформе за акцију Пекиншке декларације у цјелини, односно по појединим областима; разматрање припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним скуповима кад се разматра спровођење Пекиншке декларације (УН, Савјет за регионалну сарадњу – RCC и сл.).

Комисија разматра и друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.
Сједнице
Остале активности