MENI

2. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

22.2.2007 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Orijentacionog radnog plana za 2007. godinu;
  3. Razmatranje Preporuka CEDAW komiteta;
  4. Razmatranje Pisma Udružene žene Banja Luka i Agencije za ravnopravnost spolova BiH u vezi s nepoštivanjem Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH prilikom imenovanja kandidata za Vijeće ministara BiH;
  5. Tekuća pitanja.