MENI

17. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

10.6.2009 10:30

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Komisije;
  2. Izvještaj Radne grupe za pripremu Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH;
  3. Pripreme za tematsku raspravu Predstavničkog doma o Gender akcionom planu Vijeća ministara BiH i Preporukama Komiteta UN-a za eliminaciju diskriminacije žena;
  4. Informacija o posjeti delegacije Komisije Parlamentu Češke Republike;
  5. Ostala pitanja.