MENI

06. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

29.7.2007 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika  4. i 5. sjednice Komisije;
 2. Usvajanje zaključaka 5. tematske sjednice/javne rasprave Komisije;
 3. Dogovor oko aktivnosti Komisije za septembar i oktobar 2007.;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

Nastavak 6. sjednice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova - 05.11.2007.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika  4. i 5. sjednice Komisije;
 2. Usvajanje zaključaka  5. tematske sjednice/javne rasprave Komisije;
 3. Dogovor oko aktivnosti Komisije za septembar I oktobar 2007.;
 4. Tekuća pitanja.

  Za sjednicu predlažem dopunu utvrđenog dnevnog reda slijedećom tačkama:

 5. Razmatranje i usvajanje Memoranduma o razumijevanju između Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Koordinacionog odbora gender nacionalnih mehanizama i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda BiH (UNDP);
 6. Upoznavanja sa izvještajem o posjeti delegacije Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Komitetu jednakih mogućnosti muškaraca I žena Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.