MENI

Комисија за финансије и буџет Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Кабил, Емир
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Томић, Бошко
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Домазет, Анто
ЧЛАНОВИ: Бабаљ, Дарко
Бурсаћ, Саша
Фазлић, Амир
Иванковић Лијановић, Младен
Лозанчић, Нико
Соколовић, Салко
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за финансије и буџет разматра питања која се односе на: Централну банку БиХ; банкарство, изузев политике банкарства; спољни дуг, финансирање институција БиХ; функционисање финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе из области финансија и буџета; фискалну и кредитну политику; извршење и надзор над извршењем буџета БиХ; разматрање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавезама Босне и Херцеговине; извјештаје Канцеларије за ревизију институција БиХ; праћење реализације препорука из ревизорског извјештаја Парламентарне скупштине БиХ и, у сарадњи са Заједничком комисијом за административне послове, предузима неопходне мјере за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају; њене надлежности утврђене Законом о ревизији институција БиХ; међупарламентарну сарадњу са сличним комисијама парламената других земаља.

Комисија разматра и друга питања из области финансија и буџета.

Сједнице