MENI

Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma

PREDSJEDATELJ: Kabil, Emir
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Tomić, Boško
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Domazet, Anto
ČLANOVI: Babalj, Darko
Bursać, Saša
Fazlić, Amir
Ivanković Lijanović, Mladen
Lozančić, Niko
Sokolović, Salko
KONTAKT

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za financije i proračun razmatra pitanja koja se odnose na: Centralnu banku BiH; bankarstvo, osim politike bankarstva; vanjski dug; financiranje institucija BiH; funkcioniranje financijskih institucija na razini Bosne i Hercegovine; propise iz područja financija i proračuna; fiskalnu i kreditnu politiku; izvršenje i nadzor nad izvršenjem proračuna BiH; razmatranje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obvezama Bosne i Hercegovine; izvješća Ureda za reviziju institucija BiH; praćenje realizacije preporuka iz revizorskog izvješća Parlamentarne skupštine BiH i, u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za administrativne poslove, poduzima potrebne mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću; njegove nadležnosti utvrđene Zakonom o reviziji institucija BiH; međuparlamentarnu suradnju sa sličnim povjerenstvima parlamenata drugih zemalja.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja financija i proračuna.
Sjednice