MENI

69. сједница Комисије за спољне послове

14.7.2010. 9:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 68. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)      Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сурадњи у области здравства, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  б)      Уговора о јамству за Кредитну линију Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  ц)      Уговора између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на доходак и имовину, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
 3. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  а)      Извјешће са 8. конференције предсједавајућих парламената земаља чланица “процес сурадње у Југоисточној Еуропи”, Анталyа, Турска, 5. – 8.6. 2010. године;
  б)      Информација Министарства одбрабе БиХ о обавезама Босне и Херцеговине за приступање Акционом плану за чалнство у НАТО-у (МАП);
  ц)      Препорука Еуропског парламента Вијећу ЕУ о ситуацији у БиХ – Резолуција о БиХ / Сједница Европског парламента, Стразбур, 16. и 17. 6. 2010. године, (материјал МВП-а БиХ);
  д)      Резолуција Еуропског Парламента о ситуацији у Босни и Херцеговини;    
 4. Текућа питања.