MENI

67. sjednica Komisije za vanjske poslove

15.6.2010 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 66. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za otkazivanje Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine usvojene u Londonu, 06.05.1969. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 3. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo obrane BiH);
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o suradnji u oblasti unutarnje sigurnosti, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  c)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekat gasifikacije Srednjobosanske županije, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);  
  d)      Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992., (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 4. Rasprava o Inicijativi zastupnika Momčila Novakovića “Prijedlog smjernica za djelovanje privremenih izaslanstava koja u ime Bosne i Hercegovine sudjeluju na međunarodnim skupovima”;
 5. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)      Informacija o usvajanju prijedloga Europske komisijie o bezviznom režimu za građane BiH i Albanije, (materijal MVP-a BiH);
  b)      Izvješće o posjeti izaslanstva Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Republici Srbiji;
  c)      Vijeće Europe (VE) – Sastanak Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, 26.-29. 04. 2010. – Izvješće sa dijela sastanka vođenog po hitnom postupku: “Hitna potreba za ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini” 29.04. 2010. godine, (materijal MVP-a BiH);
  d)      Pismo predsjednika Parlamenta Grčke, g. Philipposa Pestalnikosa dopredsjedatelju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Miloradu Živkoviću;
  e)      Zabilješka sa sastanka gosp. Vinka Zorića sa gđom. Marie-Louise Beck, predsjednicom Skupine prijateljstva sa BiH u njemačkom Bundestagu, 18.05.2010. godine;
  f)        Izvješće sa drugog dijela zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za 2010. godinu, Strasbourg, 26.-30. 04. 2010. godine;    
 6. Tekuća pitanja.