MENI

55. sjednica Komisije za vanjske poslove

24.11.2009 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj suradnji, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -    Liberalizacija viznog režima – stavovi nakon podnošenja izvještaja g-đe Tanje Fajon, (materijal MVP-a BIH);
  -    Posjeta generalnog sekretara NATO-a Bosni i Hercegovini, (materijal MVP-a BIH);
  -    Sjednica Vijeća EU za spoljne poslove, Luxemburg, 27.10. 2009. godine, (materijal MVP-a BIH);
  -    Analiza rezultata referenduma u Irskoj – Lisabonski ugovor, (materijal MVP-a BIH);
  -    Sjednica Vijeća EU za spoljne poslove, Luxemburg, 27.10. 2009. godine – Diskusija o BiH tokom neformalne večere ministara inostranih poslova zemalja članica EU, (materijal MVP-a BIH);
  -    Vijeće Evrope (VE) – 80. sastanak Venecijanske komisije, 09.-10. 10. 2009. godine – izvješće sa sastanka, dio o BiH, (materijal MVP-a BIH);
  -    Informacija Misije BiH pri EU o razgovorima u Vijeću EU, (materijal MVP-a BIH);
  -    Sjednica Komiteta za vanjske poslove / AFET/ Evropskog parlamenta, 4. i 5. 11. 2009. g., (materijal MVP-a BIH);
  -    Izvješće sa IV. Plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), Istanbul, 23.-24. 10. 2009. godine;
  -    Zabilješka sa sastanka članova Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH s izaslanstvom Europske komisije, na čelu sa g. Jean Louisom de Bouwerom, zamjenikom direktora Generalne direkcije Europske komisije za pravdu i unutrašnje poslove, održanog u četvrtak, 5.11.2009. godine;
  -    Izvješće sa godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative , Bukurešt, 27.-28. 10. 2009. godine;
  -    Liberalizacija viznog režima – Plenarna sjednica Evropskog parlamenta Brisel, 11.-12. 11. 2009. godine, (materijal MVP-a BIH);
  -    VIJEĆE EVROPE (VE) – Venecijanska komisija – odgovori na upitnik na temu „Poništenje izbornih rezultata“ – dio o BiH, (materijal MVP-a BIH);
  -    Inicijativa za za inkluzivnu, participativnu i demokratsku Uniju Mediterana i Crnog mora za održiv razvoj i demokraciju Inteernacionalne Federacije za održiv razvoj i borbu protiv siromaštva na Mediteranu i Crnom moru – FISPMED;
  -    Njemačka stranka „Zeleni/Savez 90“, (materijal MVP-a BIH);
  -    Izjava Šefa delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, i Kosovom, vezano za Izvještaj Evropske komisije o napretku za države Zapadnog Balkana;
 4. Tekuća pitanja;