MENI

54. sjednica Komisije za vanjske poslove

3.11.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)              Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu „Jadranskog prekograničnog programa suradnje u okviru IPA-e“ u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć, (resorno ministarstvo: Min. financija i trezora BiH);
  b)             Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj suradnji, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH); 
 3. Razmatranje inicijative zastupnika Branka Dokića o tome da „Predsjedništvo  BiH Zastupničkom domu PS BiH podnese pismeno i usmeno izvješće o odnosima sa susjednim državama“;
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -    Parlamentarna suradnja Bosne i Hercegovine i Republike Italije, (materijal MVP-a BIH);
  -    Liberalizacija viznog režima – Sjednica Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta /LIBE/- Strazbourg 19.10. 2009., (materijal MVP-a BIH);
  -    Liberalizacija viznog režima – Informacija Misije BiH pri EU o razgovorima sa pojedinim članovima COWEB-a, (materiijal MVP-a BIH);
  -    Informacija o sastanku ministara obrane EU, Geteborg, 29.09.2009. godine, (materijal MVP-a BIH);
  -    Izvješće s četvrtog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za 2009. godinu, Strasbourg, od 28.09. do 02.10. 2009. godine;
  -    Informacija o novom sastavu Delegacije EP za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom kao i izjava šefa delegacije, (materijal MVP-a BIH);
  -    Zabilješka sa sastanaka sa novoimenovanim ambasadorima BiH, 27.10.2009. godine; 
 5. Tekuća pitanja;