MENI

51. sjednica Komisije za vanjske poslove

15.9.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 49. i 50. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Protokola o izmjeni i dopuni ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  b)      Protokola između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o amandmanima na Sporazum između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o unapređenju i zaštiti ulaganja, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  c)      Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save, (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i veza BiH);
  d)      Sporazuma o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 3. Tekuća pitanja;