MENI

50. сједница Комисије за спољне послове

24.7.2009. 9:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Разматрање информације Министарства вањских послова БиХ о стању и развоју ДКП-е мреже Босне и Херцеговине, број: 01,02-50-3-754/09, од 18.6.2009. године, и допуне информације о стању и развоју ДКП-е мреже број: 01,02-50-3-754-1/09 од 22. 7.2009. године, ради давања мишљења;