MENI

47. сједница Комисије за спољне послове

7.7.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 46. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)        Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Државе Израел о укидању виза за носитеље дипломатских и службених путовница, (ресорно министарство: Министарство вањских послова БиХ);
  б)        Споразум између Вијећа министара БиХ и Вијећа министара Републике Албаније о узајамним путовањима држављана, (ресорно министарство: Министарство вањских послова БиХ);
  ц)        Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе СР Њемачке о финанцијској сурадњи у 2006. години, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  д)        Засебног аранжмана између KfW-a, Frankfurt на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финанција и трезора БиХ, као и Федерације БиХ, коју заступа Федерално министарство финанција, и Републике Српске, коју заступа Минситарство финанција Републике Српске за замјену дуга 2, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  е)        Додатка Меморандум у о разумијевању између Вијећа министара БиХ о Програму за сурадњу с тржиштима у настајању (PSOM), (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  ф)         Конвенције о заштити и кориштењу прекограничног водотока и међународних језера – Хелсинки, 17. ожујак 1992. године, (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  г)        Конвенције о идентификацијским исправама помораца (ревидирана) бр. 185 из 2003. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  х)        Конвенције о клаузулама о раду (јавни уговори), број: 94 из 1949. године, и Препоруке о клаузулама о раду (јавни уговори), број: 84 из 1994. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  и)         Конвенције о раду на непуно радно вријеме, број: 175 из 1994. године, и Препоруке о раду на непуно радно вријеме, број: 182 из 1994. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  ј)         Конвенције о сигурности и здрављу у рудницима, број: 176 из 1995. године, и Препоруке о сигурности и здрављу у рудницима, број: 183 из 1995. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  к)        Конвенције о раду код куће, број: 177  из 1996. године, и Препоруке о раду код куће, број: 184 из 1996. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  л)           Конвенције о приватним агенцијама за запошљавање, број: 181 из 1997. године, и Препоруке о приватним агенцијама за запошљавање, број: 188 из 1996. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  м)      Конвенције о заштити материнства, број: 183 из 2000. године, и Препоруке о заштити материнства, број: 191 из 2000. године, Меународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ); 
  н)        Конвенције о сигурности и здрављу у пољопривреди, број: 184 из 2001. године, и Препоруке о сигурности и здрављу у пољопривреди, број: 192 из 2001. године, Међународне организације рада, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ); 
  о)        Конвенције о раду на мору (МЛЦ) Међународне организације рада из 2006. године, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  п)        Конвенције о раду у риболову, број: 188 из 2007. године, и Препоруке о раду у риболову, број: 199 из 2007. Године, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
 3. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  -   Прелиминарна анализа избора за Европски парламент, (материјал МВП-а, за информацију);
  -   Информација Мисије БиХ при ЕУ у Бриселу о односима између БиХ и ЕУ: Стање и наредни кораци, (материјал МВП-а, за информацију);
  -   Састанак Европског Вијећа, Брисел, 18. и 19. 06. 2009. године, (материјал МВП-а, за информацију);
  -   Састанак Вијећа ЕУ , 15. јуни 2009. г., Брисел, (материјал МВП-а, за информацију);
  -   Извјешће о посјети Одбора за избор, именовања и управне послове Хрватског сабора, обављеној 16.3, 2009. године;
  -   Протестна нота Републике Хрватске, (материјал МВП-а, за информацију);
 4. Текућа питања;


  Напомена: Постоји могућност да се у дневни ред уврсте и други  међународни споразуми и документи који стигну Повјеренству до термина одржавања сједнице.