MENI

40. сједница Комисије за спољне послове

17.3.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 39. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)   Споразума о гранту Глобалног фонда за околиш између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, као Агенције за имплементацију средстава Глобалног фонда за околиш – Пројекат шумских и планинских подручја (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  б)   Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница о програму финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ Европском програму међународне територијалне сарадње Простор југоисточне Европе на основу инструмента за претприступну помоћ (ИПА), компонента прекограничне сарадње, за 2007. г., (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  ц)   Уговора о финанцирању између Босне и Херцеговине и Еуропске инвестиционе банке – Пројекат Коридор Вц – прва фаза – сјевер, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  д)   Споразума о привредној сурадњи између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније, (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  е)   Декларације о дугорочном програму регионалне сурадње и развоја менталног здравља у земљама југоисточне Еуропе, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
  ф)    Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Албаније о међународном друмском превозу путника и терета, (ресорно министарство: Министарство промета и веза БиХ);
 3. Разматрање Оријентационог радног плана Повјеренства за вањске послове у 2009. години;
 4. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  - Забиљешка са састанка чланова Заједничке Комисије за еуропске интеграције ПС БиХ с Јелком Кацином, заступником у Еуропском парламенту, у својству изасланика Hansa Gerta Potteringa;
 5. Текућа питања;


  Напомена: Постоји могућност да се у дневни ред уврсте и други  међународни  споразуми и документи који стигну Повјеренству до термина одржавања сједнице.