MENI

38. sjednica Komisije za vanjske poslove

17.2.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o readmisiji lica koja borave bez dozvole, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama kod izdavanja viza, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  c)    Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvaćanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o implementaciji porazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvaćanju lica čiji je ulazak ili boravak bio nezakonit, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  d)    Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  e)    Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  f)     Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o pridruživanju Bosne i Hercegovine Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  g)     Sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o suradnji u oblasti kulture, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  h)    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekat Koridor Vc, (resorno ministarstvo:Ministarstvo financija i trezora BiH);
  i)     Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kojeg predstavlja Ministarstvo financija i trezora i Vlade Republike Austrije koju predstavlja Savezni ministar finansija o financijskoj suradnji, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva za vanjske poslove u 2008. godini;
 4. Usvajanje Orijentacionog radnog plana Povjerenstva za vanjske poslove u 2009. godini;
 5. Materijali pristigli na Povjerenstvo – za informaciju:
  -   Rezolucija o napadima Izraela na palestinski Pojas Gaze Parlamenta Malezije;
  -   Zabilješka sa sastanka članova Kolegija oba doma PS BiH sa NJ.E. g. Abdel Hadijem Majalijem, predsjednikom Predstavničkog doma Hašemitske Kraljevine Jordan;
  -   Izvješće o uzvratnoj posjeti Povjerenstva za vanjske poslove PD PS BiH Odboru za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, 1. i 2. 12. 2008. godine;
  -   Zabilješka o prijemu novoimenovanih veleposlanika BiH u Vašingtonu, Budimpešti i Sofiji, te generalnog konzula u Milanu, 20.1.2009.godine;
  -   Izvješće o službenom posjetu članova Skupine prijateljstva PS BiH Republici Turskoj;
  -   Rezolucija o Srebrenici, sjednica Europskog parlamenta, Strazbur, 14. i 15. januar 2009. godine,(materijal MVP-a BiH);
  -   Informacija o odabiru člana Koordinacionog tima za izbor BiH za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a za 2010. godinu ;
  -   Okvirni plan međunarodnih aktivnosti PS BiH za 2009. godinu, s kriterijima o načinu njegovog provođenja;
  -   Izvještaj o 11-tom interparlamentarnom sastanku delegacije Parlamenta BiH i Europskog parlamenta, Brisel, 21.-22. 01. 2009. godine, (materijal MVP-a BiH);
  -   Izvještaj o aktivnostima delegacije PS BiH pri PS Centralnoeuropske inicijative u 2008. godini;
  -   Izvještaj o održavanju političkih konsultacija između Ministarstva vanjskih poslova BiH  i Islamske Republike Irana u Teheranu od 15.-19. novembra 2008. godine, (materijal MVP-a BiH);
  -    Održavanje okruglog stola o poboljšanju vojno-političkih obaveza BiH u okviru UN-a i OSCE-a, Sarajevo, 11. i 12. 3. 2009. godine;
  -    Dogovor o terminu i satavu izaslanstva Povjerenstva za vanjske poslove za uzvratni posjet Parlamentu Švicarske i Estonije;
 6. Tekuća pitanja

 

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i eventualni međunarodni  sporazumi i drugi dokumenti koji stignu na Povjerenstvo do termina održavanja sjednice.