MENI

36. сједницa Комисије за спољне послове

16.12.2008. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 35. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сагласности за ратификацију:
  а)   Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине, (ресорно министарство: Министарство комуникација и транспорта БиХ);
  б)   Европског уговора о главним унутрашњим пловним путевима од међународног значаја (АГН), (ресорно министарство: Министарство комуникација и транспорта БиХ);
  ц)   Акта XXIII Конгреса Свјетског поштанског савеза – Букурешт 2004, (ресорно министарство: Министарство комуникација и транспорта БиХ);
  д)   Нота Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о ревизији сукцесије билатералних споразума закључених између бивше СФРЈ и Краљевине Норвешке, (ресорно министарство: Министарство иностраних послова БиХ);
  е)   Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Мађарске у вези сукцесије билатералних међународних уговора закључених између Федеративне Народне Републике Југославије/Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Мађарске, (ресорно министарство: Министарство иностраних послова БиХ);
  ф)  Споразума о културној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне Републике Кине, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
 3. Упознавање са извјештајима и информацијама пристиглим на Повјеренство до одржавања сједнице (за информацију):
  -    Извјештај о активностима Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине при Парламентарној скупштини Вијећа Европе у току 2008. године;
  -    Извјештај са семинара на тему: ''како Парламенти могу одговорити на изазове ACQUIS COMMUNAUTAIRE-а'' – Брисел, Белгија, 10.-11. 11. 2008. године;
  -    Извјештај с годишњег засједања Парламентарне скупштине Централноевропске иницијативе, Кишињев, Молдавија, 18. новембар 2008. године;
  -    Посјета г. Maria de Puig, Предсједника Парламентарне Скупштине Савјета Европе у БиХ;
  -    Приједлог посјета представника Парламентарне Скупштине БиХ Техерану;
  -    Посјета Краљевини Мароко;
  -    Сусрет са представницима Парламента Шведске и Финске;
  -    Проблеми у раду и функционисању Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине.
 4. Текућа питања;