MENI

35. sjednica Komisije za vanjske poslove

18.11.2008 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  b)  Evropskog sporazuma o dostavljanju molbi za pravnu pomoć – Strazbur, 27. januar 1977. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  c)  Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat  vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  d)  Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG – Projekat izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacionog kolektora Lepenica – Kiseljak, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 3. Upoznavanje sa izvješćima i informacijama pristiglim na Povjerenstvo do održavanja sjednice (za informaciju):
  -    Izvješće sa jesenjih sastanaka Parlamentarne Skupštine OEBS-a, održanih u Torontu od 17. do 21. 09. 2008.godine.
  -    Izvješće s regionalnog parlamentarnog sastanka ''Jačanje institucionalnog okvira parlamentarne saradnje u Jugoistočnoj Evropi'', održanog u Kišinjovu, Moldavija, 30. i 31. 10. 2008.
  -    Informacija sa 63. zasjedanja Generalne skupštine UN, Njujork, 22. – 29. 09. 2008. godine. 
  -    Izvješće sa 119. zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije, Ženeva, od 13. do 15. 10. 2008. godine.
  -    Izvješće sa seminara za državne službenike ''Promocija slobode medija – uloga nacionalnih parlamenata'' Strasbourg, Francuska, 27. i 28. 10.2008. godine.
 4. Tekuća pitanja;
  -    Informacija iz MVP-a BiH o posjeti povjerenstva za vanjske poslove parlamentu Republike Estonije.
  -    Detalji vezani za putovanje Povjerenstva za vanjske poslove u Republiku Hrvatsku.