MENI

19. sjednica Komisije za vanjske poslove

15.1.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika 18. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 28.12.2007.godine;
  2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan o formiranju bosanskohercegovačko-pakistanske ekonomske komisije (Predlagatelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  3. Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje međuparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje Izvještaja o radu delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u 2007.godini;
  5. Razmatranje Informacije Ministarstva vanjskih poslova BiH o ratificiranju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o olakšicama kod izdavanja viza;
  6. Razmatranje međunarodnih posjeta članova Komisije sa posebnim osvrtom na kriterije odabira i načina odlučivanja o sastavu članova (prijedlog za točku dnevnog reda Denisa Bećirovića);
  7. Rasprava o komunikaciji i odnosima BiH sa susjednim zemljama (prijedlog za točku dnevnog reda Milice Marković);
  8. Tekuća pitanja.