MENI

32. сједница Комисијe за спољнe послове

23.9.2008. 14:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 31. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Данске о олакшицама код издавања виза, (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
 3. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о олакшицама код издавања виза,(ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
 4. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Конвенција о прибављању у иноземству доказа у грађанским и трговачким стварима – Хаг, 18.03.1970.године (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
 5. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Конвенција о достављању у иноземству аката у грађанским и трговачким стварима – Хаг, 15.11.1965. године. (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
 6. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума између Босне и Херцеговине коју представља Министарство цивилних послова и Комонвелта Аустралије коју представља Министарство здравља, везано за одређена права кориштења AR–DRG сустава класификације, (ресорно минисарство: Министарство цивилних послова БиХ);
 7. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске за 2007. годину на основу инструмената за претприступну помоћ – Компонента II прекогранична сурадња, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
 8. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Еуропских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Републике Србије за 2007. годину на основу инструмента за претприступну помоћ – компонента II прекогранична сурадња, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
 9. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Еуропских заједница у вези са националним програмом за 2007. годину у склопу инструмента за претприступну помоћ – Компонента за помоћ у транзицији  и изградњи институција, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
 10. Информација о сусрету Повјеренства за вањске послове Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са Борисом Залом, предсједником Одбора за вањске послове Парламента Републике Словачке, одржаног 2. 9. 2008. године;
 11. Записник са састанка Комисије за вањску и трговинску политику, царине, промет и везе Дома народа и Комисије за вањске послове Заступничког дома Парламентерне скупштине Босне и Херцеговине са новоименованим велепосланицима БиХ, 02.09.2008.године;
 12. Забиљешка са заједничког састанка Комисије за вањске послове Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Комисије за вањску и трговинску политику, царине, промет и везе Дома народа Парламентарне скупштине БиХ са новоименованим велепосланицима Босне и Херцеговине 11.09.2008.године;
 13. Информација Министарства вањских послова БиХ о закључцима Предсједништва ЕУ са ванредне сједнице Еуропског вијећа одржане у Бриселу 01.09.2008.године;
 14. Информација о дописима упућеним Министарству вањских послова БиХ у вези са иницијативама за посјете Повјеренства за вањске послове Заступничког дома ПСБиХ другим парламентима, као и посјета вањскополитичких одбора других земаља Босни и Херцеговини;
 15. Текућа питања:
  - обавјештење тајника повјеренства о захтјеву за додјељивање фаx апарата за потребе повјеренства