MENI

23. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

18.3.2008. 9:30 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Povjerenstva;
  2. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i financiranju od 23.11.2004. izmedju Bosne i Hercegovine, Fedferacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frakfurt na Majni „ KfW “ - sanacija gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u BiH