MENI

17. сједница Комисије за спољне послове

30.11.2007. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Давање мишљења о сагласности за ратифицирање Споразума између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о олакшицама код издавања виза;
  2. Давање мишљења о сагласности за ратифицирање Споразума између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о реадмисији лица која бораве без дозволе.