MENI

11. сједница Комисијe за спољнe послове

30.7.2007. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Верифицирање Записника 9. и 10. сједнице Комисије за вањске послове Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржане 03. и 04.07.2007.године;
 2. Давање сугласности за ратифицирање:
  а)    Споразума о зрачном саобраћају између БиХ и Исламске Републике Пакистан (Предлагатељ: Министарство транспорта и комуникација БиХ);
  б)    Споразума између БиХ и Швицарске Конфедерације о полицијској сурадњи у борби против криминала (Предлагатељ: Министарство сигурности БиХ);
  ц)    Оквирног споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Турске о сурадњи на војним пољима обуке, технике и науке (Предлагатељ: Министарство обране БиХ);
  д)    Споразума о сурадњи између Вијећа Министара БиХ и државе Кувајт у области културе, информирања, науке и образовања (Предлагатељ: Министарство цивилних послова БиХ);
  е)    Уговора између БиХ и Републике Хрватске о двојном држављанству (Предлагатељ: Министарство цивилних послова БиХ);
  ф)    Кредитног споразума између БиХ и OPEK Фонда за међународни развој - Пројекат унапређења руралног подузетништва (Предлагатељ: Министарство финанција и трезора БиХ);
  г)    Уговора о финанцирању – Пројекат санације путева у Федерацији БиХ - између БиХ и Европске инвестиционе банке (Предлагатељ: Министарство финанција и трезора БиХ);
 3. Информација о финанцијским-кредитним споразумима БиХ упућених у поступак ратифицирања, коју је сачинило Министарство вањских послова БиХ на захтјев Комисије и листа кредитних споразума и уговора о задужењу БиХ из разних области који су потписани, али не и ратифицирани, коју је сачинило Министарство финанција и трезора БиХ (Материјал Вијећа министара БиХ – за информацију);
 4. Извјештај о посјети замјенице министра вањских послова БиХ, гђе Ане Тришић- Бабић, Мароку (Материјал Министарства вањских послова БиХ – за информацију);
 5. Писмо међудруштвеног одбора хрватских удруга и установа Републике Аргентине, упућено Повјеренству за вањске послове ЗД ПСБиХ;
 6. Информација Мисије БиХ при ЕУ у Бриселу о 9. Интерпарламентарном састанку ЕП- ПС БиХ, Брисел, 28.06.2007;
 7. Извјештај о учешћу у раду седмог глобалног форума о изградњи повјерења у владе, Беч, 25.-29. јуни 2007;
 8. Забиљешка са семинара у организацији НДИ-а БиХ, одржаног 18.06.2007.године;
 9. Радни приједлог могуће Поwер поинт презентације Комисије за вањске послове Заступничког дома ПСБиХ (материјал сачинила тајница Комисије и студенти-стажисти НДИ-а, Лејла Исовић и Мирјана Брчкало);
 10. Текућа питања (приједлог писма упућеног Мисији ОСЦЕ-а у БиХ са молбом за набавку лаптопа за ефикаснији рад Комисије).