MENI

11. sjednica Komisije za vanjske poslove

30.7.2007 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 9. i 10. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 03. i 04.07.2007.godine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma o zračnom saobraćaju između BiH i Islamske Republike Pakistan (Predlagatelj: Ministarstvo transporta i komunikacija BiH);
  b)    Sporazuma između BiH i Švicarske Konfederacije o policijskoj suradnji u borbi protiv kriminala (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  c)    Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o suradnji na vojnim poljima obuke, tehnike i nauke (Predlagatelj: Ministarstvo obrane BiH);
  d)    Sporazuma o suradnji između Vijeća Ministara BiH i države Kuvajt u oblasti kulture, informiranja, nauke i obrazovanja (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  e)    Ugovora između BiH i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  f)     Kreditnog sporazuma između BiH i OPEK Fonda za međunarodni razvoj- Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva (Predlagatelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  g)     Ugovora o financiranju – Projekat sanacije puteva u Federaciji BiH - između BiH i Evropske investicione banke (Predlagatelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Informacija o financijskim-kreditnim sporazumima BiH upućenih u postupak ratificiranja, koju je sačinilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH na zahtjev Komisije i lista kreditnih sporazuma i ugovora o zaduženju BiH iz raznih oblasti koji su potpisani, ali ne i ratificirani, koju je sačinilo Ministarstvo financija i trezora BiH (Materijal Vijeća ministara BiH – za informaciju);
 4. Izvještaj o posjeti zamjenice ministra vanjskih poslova BiH, gđe Ane Trišić- Babić, Maroku (Materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH – za informaciju);
 5. Pismo međudruštvenog odbora hrvatskih udruga i ustanova Republike Argentine, upućeno Povjerenstvu za vanjske poslove ZD PSBiH;
 6. Informacija Misije BiH pri EU u Briselu o 9. Interparlamentarnom sastanku EP- PS BiH, Brisel, 28.06.2007;
 7. Izvještaj o učešću u radu sedmog globalnog foruma o izgradnji povjerenja u vlade, Beč, 25.-29. juni 2007;
 8. Zabilješka sa seminara u organizaciji NDI-a BiH, održanog 18.06.2007.godine;
 9. Radni prijedlog moguće Power point prezentacije Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH (materijal sačinila tajnica Komisije i studenti-stažisti NDI-a, Lejla Isović i Mirjana Brčkalo);
 10. Tekuća pitanja (prijedlog pisma upućenog Misiji OSCE-a u BiH sa molbom za nabavku laptopa za efikasniji rad Komisije).