MENI

09. sjednica Komisije za vanjske poslove

3.7.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 8. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 11.06.2007.godine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Strazbur, 05.novembar.1992.godine (Predlagatelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o pravnoj pomoći (Predlagatelj: Ministarstvo pravde BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (Predlagatelj: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Bank Austrija Creditanstalt Ag-Projekat vodosnadbijevanja Brčko Distrikta (Predlagatelj: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj - Projekat sarajevske zaobilaznice  (Predlagatelj: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 7. Davanje saglasnosti za ratificiranje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 8. Davanje saglasnosti za ratificiranje Ugovora o pomorstvu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske (Predlagatelj: Ministarstvo transporta BiH);
 9. Zabilješka sa sastanka predsjednika Komisije za vanjske poslove, Slavka Matića, održanog 11.06.2007. godine sa generalnim direktorom Odjela za Centralnu i Zapadnu Evropu MVP-a Islamske Republike Iran, Ali Bagheri-em;
 10.  Izvještaj o zvaničnoj uzvratnoj posjeti predsjednika Islamske Republike Pakistan, generala Perveza Musharrafa Bosni i Hercegovini (Materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH);
 11.  Neumska deklaracija usvojena na 6. konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonkse inicijative, održanoj u Neumu, 17.maja 2007.g (Materijal Sektora  za međunarodne odnose i protokol PSBiH);
 12. Izvještaj sa sastanka Općeg komiteta za ekonomske poslove Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative održanog u Minsku, 5. do 7. juna 2007 (Materijal delegacije PS BiH u PD CEI);
 13. Zabilješka o razgovoru ambasadora BiH u Republici Srbiji, Tomislava Leke, sa novoizabranim predsjednikom Skupštine Srbije, Oliverom Dulićem (Materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH);
 14. Tekuća pitanja.