MENI

06. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

26.4.2007. 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 5. sjednice Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 11. 4. 2007. godine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o prihvatu lica čiji je boravak protuzakonit (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Strateškog sporazuma o suradnji između Vijeća ministara  Bosne i Hercegovine i Ureda Evropske policije (EUROPOL) (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o readmisiji lica sa nezakonitim statusom i Protokol o primjeni Sporazuma  (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u oblasti suzbijanja kriminala (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o gospodarskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske (Predlagatelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 7.  Davanje suglasnosti za ratificiranje Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (Predlagatelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 8. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima (Predlagatelj: Ministarstvo pravde BiH);
 9. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat obnove električne energije II (Predlagatelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 10.  Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske o suradnji u oblasti obrazovanja, nauke i kulture (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 11. Informacija iz Ministarstva vanjskih poslova BiH o mogućnosti organiziranja posjeta Parlamentarnoj Komisiji za vanjske poslove Kraljevine Španije;
 12. Informacija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa održanog sastanka sa izvjestiocima Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Zapadnoevropske unije;
 13. Informacija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa održanog sastanka sa g. Bruce-om McLane-om, političkim savjetnikom Komande NATO Štaba u BiH;
 14. Tekuća pitanja.