MENI

05. sjednica Komisije za vanjske poslove

11.4.2007 13:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 4. sjednice Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 27. 3. 2007. godine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije (Predlagatelj: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ženevskog akta haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (2.7.1999. godine) (Predlagatelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o policijskoj suradnji (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije u području borbe protiv organiziranog kriminala (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji u oblasti sigurnosti (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 7. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 8. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pojednostavljenom postupku prometa ljudi i roba na graničnim prijelazima Uvac – Uvac i Ustibar – Vagan (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 9. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 10. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograničnom saobraćaju (Predlagatelj: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 11. Zabilješka sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove i nerezidentnog estonskog veleposlanika u BiH;
 12. Zabilješka sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove i izaslanstva Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike;
 13. Upoznavanje Povjerenstva za vanjske poslove sa pismom članova Državnog povjerenstva za granice iz reda srpskog naroda; (materijal upućen od strane predsjedatelja Zastupničkog doma Povjerenstvu za vanjske poslove na dalji postupak);
 14. Tekuća pitanja.