MENI

04. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

27.3.2007. 11:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 2. i 3. sjednice Komisije za vanjske poslove,
 2. Izbor predsjednika Komisije za vanjske poslove umjesto dosadašnje predsjednice Borjane Krišto,
 3. Razmatranje inicijative Kluba SDS-a za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH kroz razrješenje ministra vanjskih poslova BiH, Svena Alkalaja,
 4. Usvajanje Radnog plana Komisije za vanjske poslove za 2007.godinu,
 5. Izbor delegacija Parlamentarne skupštine BiH u:
  a)     Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope,
  b)     Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE),
  c)     Interparlamentarnu grupu BiH u Interparlamentarnoj uniji,
  d)     Centralnoevropsku inicijativu (CEI),
  e)     NATO
  (prilog: Radni materijal Poslovnika o radu stalnih delegacija)
 6. Izvještaj o učešću Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama podrške miru za period od 1.3.2006. do 31.8.2006. godine (podnosilac: Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH),
 7. Odluka o produženju mandata jedinice Oružanih snaga BiH za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) u operacijama podrške miru Iračka sloboda (podnosilac: Predsjedništvo BiH),
 8. Obraćanje Ollie Rehna, evropskog komesara za proširenje, parlamentarcima BiH 16.marta 2007.godine,
 9. Izvještaj sa Konferencije predsjednika Komisija za vanjske poslove parlamenata zemalja članica Evropske unije, Evropskog parlamenta i zemalja kandidata za prijem u članstvo EU (COFACC), održanoj u Berlinu. 26. i 27. februara 2007.godine,
 10. Tekuća pitanja.