MENI

37. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

8.7.2005.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 34., 35. и 36. сједнице Комисије;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама Босне и Херцеговине – предлагач делегат Томислав Лимов;
 3. Приједлог закона о духану - предлагач делегат Томислав Лимов; 
 4. Приједлог закона о акцизама на духанске производе – предлагач делегат Томислав Лимов; 
 5. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Хрватске о повратку избјеглих особа из Босне и Херцеговине и Хрватске – предлагач Предсједништво БиХ; 
 6. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Руске Федерације о међународном цестовном саобраћају - предлагач Предсједништво БиХ; 
 7. Сагласност за ратификацију Осмог амандмана на Уговор о донацији између Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава за Програм финансирања реконструкције – Програм пословног развоја - предлагач Предсједништво БиХ; 
 8. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Руске Федерације о формирању међувладине босанскохерцеговачко-руске комисије за трговинску и економску сарадњу - предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Руске Федерације о трговини и економској сарадњи - предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Текућа питања:
 • Посјета Управи за индиректно опорезивање;
 • Информација о стању билатералних споразума које је Босна и Херцеговина закључила са Републиком Хрватском и Србијом и Црном Гором о регулирању пограничног промета и заједничких граничних пријелаза – информација Министарства вањских послова. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.