MENI

06. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

13.5.2003.

Дневни ред:

 1. Активности у вези са приступањем Босне и Херцеговине Свјетској трговинској организацији;
 2. Приједлог Одлуке о ратификацији «Уговора о отвореном небу» - предлагач Предсједништво БиХ;
 3. Приједлог Одлуке о ратификацији Допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Лондон 29. јуни 1990. године - предлагач Предсједништво БиХ;
 4. Приједлог Одлуке о ратификацији Измјене Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Копенхаген 25. новембар 1992. године, - предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Приједлог Одлуке о ратификацији Измјене Монтреалског протокола усвојене на деветом састанку странака, Монтреал 17. септембар 1997. године, - предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Приједлог Одлуке о ратификацији Уговора о пријатељству и сарадњи између БиХ и Краљевине Шпаније - предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Приједлог Одлуке о ратификацији Оквирног споразума о сливу ријеке Саве и Протокола о режиму пловидбе - предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Приједлог Одлуке о ратификацији Споразума између БиХ и Украјине о унапређењу и реципрочној заштити инвестиција – предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Приједлог Одлуке о ратификацији Трговинског споразума између БиХ и Републике Индије – предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Приједлог Одлуке о ратификацији Трговинског споразума између БиХ и Украјине – предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Записник са састанка Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома и Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа са Комисијом за економска питања Парламента Републике Мађарске одржаног 20. марта 2003. године;
 12. Информација о текућим активностима везано за потписивање уговора о сарадњи и међусобној помоћи у царинским питањима, информација Министарства вањске трговине и економских односа БиХ;
 13. Преглед међународних мултилатералних уговора из области борбе против међународног тероризма, информација Министарства вањских послова БиХ;
 14. Извјештај са конференције ESCADA – Безбједност и одбрана у југоисточној Европи, Скопље 17. 03. 2003. године;
 15. Формирање Парламентарне групе за билатералну парламентарну сарадњу Републике Македоније са Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, информација Министарства вањских послова БиХ;
 16. Информација о стању и попуњености Министарства вањских послова БиХ;
 17. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.