MENI

06. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

13.5.2003

Dnevni red:

 1. Aktivnosti u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji;
 2. Prijedlog Odluke o ratifikaciji «Ugovora o otvorenom nebu» - predlagač Predsjedništvo BiH;
 3. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Dopune Montrealskog protokola o materijama koje oštećuju ozonski omotač, London 29. juni 1990. godine - predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Izmjene Montrealskog protokola o materijama koje oštećuju ozonski omotač, Kopenhagen 25. novembar 1992. godine, - predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Izmjene Montrealskog protokola usvojene na devetom sastanku stranaka, Montreal 17. septembar 1997. godine, - predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu i saradnji između BiH i Kraljevine Španije - predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe - predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Ukrajine o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma između BiH i Republike Indije – predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma između BiH i Ukrajine – predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Zapisnik sa sastanka Komisije za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma i Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku Doma naroda sa Komisijom za ekonomska pitanja Parlamenta Republike Mađarske održanog 20. marta 2003. godine;
 12. Informacija o tekućim aktivnostima vezano za potpisivanje ugovora o saradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 13. Pregled međunarodnih multilateralnih ugovora iz oblasti borbe protiv međunarodnog terorizma, informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 14. Izvještaj sa konferencije ESCADA – Bezbjednost i odbrana u jugoistočnoj Evropi, Skoplje 17. 03. 2003. godine;
 15. Formiranje Parlamentarne grupe za bilateralnu parlamentarnu saradnju Republike Makedonije sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 16. Informacija o stanju i popunjenosti Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 17. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.