MENI

62. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

2.3.2006. 11:00

Дневни ред:

 1. Верификација Записника са 61. сједнице одржане 13.02.2006. године;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагачи Бериз Белкић и други;
 4. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Младен Поточник;
 5. Приједлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић;
 6. Приједлог закона о измјенама идопунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи Момчило Новаковић, Елмир Јахић и Винко Зорић;
 7. Приједлог закона о допунама закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера, предлагач Момчило Новаковић;
 8. Приједлог закона о примјени привремених мјера према особама које су оптужене а нису доступне Међународном кривичном суду за бившу Југославију и особама укљученим у пружање помоћи особама оптуженим од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију, предлагач Савјет министара БиХ;
 9. Захтјеви Уставног суда БиХ за давање одговора на:
  а) Захтјев Борислава Паравца за оцјену усаглашености са Уставом БиХ одредби члана 5. тачка 2. и 6.; члана 7. тачка 2.; члана 46. тачка 3.; члана 49. тачка 3. и члана 51. тачка 2., 4. и 5. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ (''Службени гласник БиХ'' бр. 35/04);
  б) Захтјев Сулејмана Тихића за оцјену усаглашености са Уставом БиХ одредби члана 8.1 став 1. и 2. Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'' бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 25/02, 4/04 и 25/05);
 10. Остала питања.