MENI

20. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

5.1.2004. 12.00

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 18. сједнице одржане 17. и 19.11.2003. године,
  2. Приједлог закона о прекршајима Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  3. Приједлог закона о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара БиХ,
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку, предлагач Савјет министара БиХ,
  6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  7. Приједлог закона о обавјештајно-безбједоносној агенцији БиХ, предлагач Високи представник,
  8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правобранилаштву БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
  9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ, предлагач посланик Муниб Јусуфовић и
  10. Остала питања.