MENI

17. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

6.11.2003. 11:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika sa 15. sjednice održane 20.10.2003 i 16. sjednice održane 23.10.2003. godine
  2. Prijedlog zakona o obrani Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  5. Davanje mišljenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, prijedlog zastupnika Nikole Špirića,
  6. Ostala pitanja