MENI

11. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

7.7.2003. 14:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 10. sjednice održane 26.6.2003. ,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, predlagatelj zastupnik Nikola Špirić, nadležna Ustavno-pravna komisija,
  3. Prijedlog zakona o proceduri za nabavke robe, usluga i ustupanje radova za potrebe institucija BiH, predlagatelj Komisija za finansije i budžet, koja je i nadležna komisija,
  4. Prijedlog zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH, nadležna Komisija ѕa finansije i budžet,
  5. Prijedlog zakona o Tiskovnoj agenciji BiH ''BH PRESS'', predlagatelj zastupnik Sead Avdić,
  6. Ostala pitanja.