MENI

58. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

23.5.2006.

Дневни ред:

 

 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. УсвајањеЗаписникаса 57.сједнице Дома народа;
 3. Гласање о Уговору између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о сарадњи у области права жртава рата у Босни и Херцеговини који су били припадници Хрватског вијећа обране и чланова њихових породица,у складу с Одлуком Уставног суда БиХ, број: У-7/06 од 31.3.2006. године;
 4. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о заштити личних података
 5. Предлог закона о измјени Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини – предлагач:Представнички дом (прво читање);
 6. Предлог Закона о допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине – предлагач:Представнички дом (прво читање);
 7. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима унутрашњих вода и њиховом обиљежавању и одржавању;
 8. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Национални пут Бања Лука – Градишка;
 9. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима;
 10. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о уређењу међусобних имовинско-правних односа;
 11. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобрачају између Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава;
 13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Канцеларије министара Украјине о међународном друмском превозу;
 14. Давање сагласности за ратификацију Уговора о измјенама и допунама на Уговор о развојном кредиту – Пројекат техничке помоћи у области социјалног осигурања између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развитак;
 15. Разрјешење Самира Мушовића дужности замјеника генералног ревизора (због подношења оставке)
 16. Информација о случају „Абазовић“;
 17. Годишњи извјештај Централне банке за 2005. годину;
 18. Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2005. годину;
 19. Извјештај о раду Изборне комисије БиХ за 2005. годину.
 20. Захтјев делегата Илије Филиповића, Ђоке Пајића и Хилме Неимарлије за разматрање Предлогаизмјена и допуна Пословника Дома народа по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (“Службени гласник”, бр.33/06);
 21. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлогазакона о измјенама и допунама Закона о обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 22. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлогазакона о измјени Закона о уступању предмета од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију Тужилаштву Босне и Херцеговине и кориштењу доказа прибављених од Међународног кривичног суда за бившу Југославију у поступцима пред судовима у Босни и Херцеговини, по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 23. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлогазакона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 24. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, (прво читање);
 25. Предлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима управе БиХ (прво читање);

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.